1451-1821
OKRES DOMINACJI TURECKIEJ (TURKOKRACJA)
XV wiek

29 maja 1453
Upadek Konstantynopola - symboliczny koniec istnienia Cesarstwa Bizantyńskiego
1451-1481
1461
Panowanie Mehmeda II Zdobywcy: zwycięstwo nad Węgrami na Kosowym Polu (1448), zdobycie Konstantynopola, podbój Aten i Morei, wojna z Wenecją (1463-1479); zdobycie Negreponte (Eubeja) i Lesbos, podbój Serbii, Bośni, Hercegowiny, Krymu
Upadek Cesarstwa Trapezuntu, ostatniego skrawka Bizancjum
Powstanie oddziałów armatolów (armatoliki), uzbrojonych chrześcijan w służnbie tureckiej do strzeżenia rubieży i zwalczania band rabusiów (kleftowie)
1454
Jeorjos Scholarios (mnich Jenadios) patriarchą i przywódcą chrześcijan (zwolnienie od podatków, władza kościelna i sądownicza, możność ściągania podatków na własne potrzeby);
Przyznanie pewnych przywilejów starszyźnie wiejskiej (kodzambaszowie, prokrici, archondowie)
1463
Utworzenie ejaletu (~prowincja) Rumeli (Półwysep Bałkański), pod władzą bejlerbeja. Do 1530 liczyło Rumeli 30 sandżaków (~nomos), podzielonych na mniejsze jednostki terytorialne - kazas (~eparchija) (wojewoda, kadi)
Utrzymanie przywilejów Patriarchy (przywódca duchowy wszystkich chrześcijan w obrębie Cesarstwa Osmańskiego); działalność Akademii Patriarchalnej
1472
Kardynał Wisarion (Bessarion) oddaje zbiór książek greckich Bibliotece Św,. Marka w Wenecji
1481-1512
Panowanie Bajazyda II; zwierzchnictwo tureckie nad Wołoszczyzną
1498-1499
Zaraza na Rodos
1499
Wojna z Wenecją; Bitwa morska pod Nawarino (Pilos) (Wenecjanie: ogień grecki) przewaga floty tureckiej
Wenecjanie na Cyprze (1489)
XVI wiek


Pierwsza Liga Święta z inicjatywy papieża Borgii (od 1492); Turcy zdobywają Lepanto (1499), Koron, Modon (1500), Nawarino, Durazzo - Turcy panami wschodniego basenu Morza Śródziemnego
1512 - 1520
Panowanie Selima I: zwierzchnictwo nad Algerią (państwo pirackie Chajreddina Barbarossy); podbój Anatolii i Egiptu (upadek państwa Mameluków)
1519
Pierwsze drukowane wydanie Apokoposa w Wenecji
1520-1566
Panowanie Sulejmana Wspaniałego: apogeum potęgi Cesarstwa Osmańskiego: zdobycie Belgradu (1521), klęska Węgrów w bitwie pod Mohaczem (1526), próba oblężenia Wiednia (1529); oblężenie i zdobycie Rodos (joannici, 1522) oraz Chios (1566)
Utworzenie ejaletu Wysp Białego Morza (Morza Egejskiego) pod władzą bejlerbeja;
Ziemie zdobyte zbrojnie własnością sułtana; przydzielane żołnierzom tureckim: gazim i spahisom (konnym) oraz instytucjom religijnym jako wakufia, utrzymujące szpitale, sierocińce itp. Klasztory chrześcijańskie utrzymały swoje ziemie. Chrześcijanie - wyrobnicy (duloparikowie). Chrześcijanie (rajas, rajades) - obciążeni podatkami: haracz (pogłówne), dziesięcina (dekati), szczegółowe liczne podatki od wypasu, trzody, zbiorów, produkcji otp., przymus służby we flocie, “danina krwi” (zabór chłopców do wychowania w wierze muzułmańskiej i do służby sułtańskiej), przymusowa islamizacja (kryptochrześcijanie na Cyprze, Krecie i w Azji Mniejszej).
1535
Zdobycie Tunisu przez Karola V
1539
Poświęcenie greckiego kościoła św. Jerzego w Wenecji
1544
N. Sofianos, Romaiki gramatiki
1565
Nieudane oblężenie Malty przez Turków; Oblężenie Malty Achelisa
1571
Zdobycie Cypru przez Turków
Powstanie Ligii Świętej przeciw Turkom z inicjatywy papieża Piusa V (Hiszpania, państwa włoskie)

Cypryjska poezja miłosna
7 IX 1571
Bitwa pod Lepanto (Nafpaktos) w Zatoce Patras największa bitwa morska żaglowców
1574
Zajęcie przez Turków Tunisu
1589-1590
Epidemia dżumy na wyspach Morza Śródziemnego
1592-1595
Dżuma na Krecie
1595
Trzęsienie ziemi na Krecie
XVII wiek

1603-1617
Panowanie sułtana Achmeda I
1603
Założenie siedziby Patriarchatu w dzielnicy Fanar. Powstanie warstwy bogatych greckich rodzin skupionych wokół tej siedziby (Fanarioci): dojście do wysokich urzędów administracji tureckiej: dragomanowie
(np. 35 Greków piastowało wysoki urząd Tłumacza Porty)
1606
Wygnanie jezuitów z Krety
1611
Powstanie w Tesalii pod wodzą metropolity Larisy, Dionisiosa Filozofa
Przedstawienie sztuki Pastor Fido Guariniego w Kastro
1617-1618
1618-1622
1622- 1623
Panowanie sułtana Mustafy I (obalonego przez Osmana II)
Panowanie sułtana Osmana II (zamordowanego przez janczarów)
Ponowne rządy Mustafy II
1620
Kirilos Lukaris Patriarchą Ekumenicznym ; otwarcie pierwszej drukarni w Konstantynopolu (1627); pierwszy przekład Pisma Świętego na nowogrecki pióra Maksimosa Kalipolitisa (1638)
1623-1640
Panowanie sułtana Murada IV
Zdobycie Bagdadu
1627
Pierwsze drukowane wydanie Pięknej Pastereczki (Woskopula) w Wenecji
1628
Renesansowe budowle: Fontanna Morosiniego i Loggia typu palladiańskiego w Kastro
1631
Publikacja Wiwlion Istorikon pióra prawdopodobnie Doroteosa z Monemwazji, podręcznika dziejów Grecji, popularnego aż do początków XIX w.
1632
Zaniechanie przez Turków “daniny krwi” (Pedomazoma)
1640-1648
Panowanie sułtana Ibrahima I:
1648-
1656
Panowanie sułtana Mechmeda IV:
Mechmed Kioprulu Wielkim Wezyrem; Panajotis Nikusios pierwszym wielkim tłumaczem Porty; zdobycie przez Turków Tenedos i Lemnos
1644-1669
Oblężenie Kastro (Kandia, Chandakas, Iraklio), stolicy Krety, i ostateczna kapitulacja; Turcy panami Krety

Literatura kreteńska:
Apokopos Bergadisa; twórczość Sachlikisa, Falierosa
Dramaty G. Chortatzisa: Erofili, Panoria, Katsurbos, Statis
Sielanka: Piękna Pastereczka
Dramat religijny: Ofiara Abrahama W. Kornarosa
Epos miłosno-przygodowy: Erotokritos W. Kornarosa
Komedia Fortunatos M. A. Foskolosa
Szczyt sztuki pisania ikon
1665
Początek działalności słynnej szkoły greckiej w Wenecji (Flanjiniano Frontistirio): zbiór sonetów uczniów Anti Ewlawias (1708) stanowi pomnik poezji nowogreckiej
1686-1687
Wenecjanie zdobywają na Turkach Moreę
1687
Wysadzenie prochowni tureckiej w Partenonie na Akropolu ateńskim
XVIII wiek

1705
Powstanie wspólnoty “spółdzielczej” Mandemochoria (na Chalkidyce) do wydobycia srebra
1709
Nikolaos Mawrokordatos (1680-1730) pierwszym Fanariockim Hospodarem Mołdawii; założenie Akademii w Jassach, autor pierwszej powieści nowogreckiej Filoteu Parerga
1711
Piotr Wielki wypowiada Turcji wojnę, która jednak kończy się bez rezultatu.
1739-1741
Epidemia dżumy w Smyrnie
1758-1760
Ponowna epidemia dżumy w Smyrnie
1762
Początek panowania Katarzyny II w Rosji
1769-1771
Kolejna epidemia dżumy w Smyrnie
1768-1774
1770
1774
Wojna rosyjsko-turecka;
Zwycięstwo Rosjan w bitwie morskiej z Turkami pod Czeszme
Powstanie na Peloponezie (Orłowowie)
Udział powstańców z Mani - trudnodostępny rejon Morei, tylko formalnie (podatki) zależny od sułtana.
Traktat w Kjuczuk-Kajnardżi: ludność chrześcijańska Cesarstwa Osmańskiego pod protektoratem Rosji
Gwałtowny rozwój ośrodków handlu morskiego (Mesolongi, Galaksidi, Idra, Spetses, Psary, Mikonos, Kasos)
1778
Powstanie przemysłowej “spółdzielni” wsi Ambelakia w Tesalii (24 warsztaty); wytwarzającej barwione tkaniny bawełniane (2.500 bel bawełny rocznie) eksportowane do krajów Europy
1774-1789
Panowanie sułtana Abdul-Chamida
1783
Porozumienie handlowe rosyjsko-tureckie: statki greckie mogą prowadzić handel na Morzu Czarnym pod flagą rosyjską
1786
N. Mawrojenis hegemonem Wołoszczyzny
1787-1792
Wojna rosyjsko-turecka: korsarskie wyczyny Lambrosa Katzonisa i Andritsoa (ojca Odiseasa Andrutsosa)
1788
Ali z Tebelenu paszą Epiru

Wojny Alego Paszy z Suliotami. Górski, autonomiczny rejon zamieszkały w XVIII w. przez ok. 6000 ludzi pod wodzą głów klanów (rodzin) Tzawelas, Botzaris.
1790
Egzekucja Mawrojenisa
1792
Urodziny Andreasa Kalwosa
1798
Panowanie sułtana Selima III
1797-98
Koniec istnienia Republiki Weneckiej
Wyspy Jońskie w rękach Francuzów w wyniku traktatu z Campo Formio
1798
Egzekucja Rigasa Fereosa Welestinlisa w Belgradzie po nieudanej próbie wywołania powstania przeciw Turkom
Urodziny D. Solomosa
1799
Wyspy Jońskie pod protektoratem rosyjskim
1800
Państwo Jońskie
1806
Wojna rosyjsko-turecka


1814
Powstanie tajnego Towarzystwa Przyjaciół (Filiki Eterija) w Odessie (Nikolaos Skufas, Atanasios Tsakalof, Emanuil Ksantos), od 1818 w Konstantynopolu
1815
Zjednoczone Państwo Wysp Jońskich pod protektoratem angielskim
1820
Odmowa Joanisa Kapodistrii, ministra cara, objęcia przywództwa powstania greckiego (propozycję złożył mu Ksantos w Petersburgu). Wodzem powstania, oficer w armii carskiej, Aleksandros Ipsilandis (1792-1828)
25 III 1821
Tradycyjna data wybuchu powstania 1821
(metropolita Patras, Jermanos, zaprzysięga powstańców)


1750-1830
Oświecenie greckie

Działalność Rigasa Fereosa (1757-1798), prekursora powstania greckiego, autora Hymnu Bojowego (Turios), projektu konstytucji (Sintagma) i składu zasad przyszłego wolnego wieloetnicznego państwa
Działalność Adamandiosa Koraisa (1748-1833), wybirnego uczonego, wydawcy tekstów klasycznych, pisarza i nauczyciela, twórcy “języka oczyszczonego” (katarewusa)

Piśmiennictwo: Twórczość Kosmasa Etolosa (1714-1779), autora Didaches (Pouczenia), Ewjeniosa Wulgarisa (1716-1806), tłumacza Woltera i Locke’a, K. Depontesa, G. Wilarasa, A. Christopulosa, Nikifora Teotokisa (1731-1800), autora książki Stichija Fisikis (Elementy Fizyki), popularyzującej poglądy Kartezjusza i Newtona.


XIX wiek1853-1855
1856
Wojna krymska między Rosją a Turcją
Edykt Hatti-Humayun: Porta przyznaje wolność wyznaniową na terenie Cesarstwa Osmańskiego