Start » Filologia Nowogrecka » Ogłoszenia Sekretariatu

Ogłoszenia Sekretariatu

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA w przypadku składania dokumentów do egzaminu dyplomowego

 1. Sześć tygodni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego należy złożyć w sekretariacie dydaktycznym Wydziału podanie o akceptację tematu pracy dyplomowej (załącznik nr 1 [plik doc], [plik pdf]). Podanie kieruje się do Prodziekana ds. studenckich.
 2. Na trzy tygodnie przed egzaminem dyplomowym do sekretariatu dydaktycznego należy dostarczyć:
  • egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany dwustronnie i zbindowany (pierwsze trzy strony pracy powinny być sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2 [plik doc], [plik pdf]),
  • płytę CD (praca zapisana w jednym pliku „pdf” tożsama z wydrukiem; za okładkę płyty włożona zmniejszona strona tytułowa pracy oraz na tej samej płycie drugi plik zapisany w formacie „doc” do sprawdzenia programem antyplagiatowym),
  • karty egzaminacyjne,
  • zaświadczenie o odbytych praktykach – jeśli nie zrobiono tego wcześniej,
  • kartę obiegową („obiegówkę”): na Wydziale „Artes Liberales” obowiązują obiegówki elektroniczne – widoczne w USOSweb w module DLA WSZYSTKICH. Obiegówkę aktywuje Dziekanat po zgłoszeniu programu studiów do rozliczenia i przyniesieniu pracy dyplomowej. Należy odpowiedzieć w niej wyłącznie na pytania z sekcji „PEJK i Biuro Karier”. Pozostałe pola wypełnia Dziekanat, BUW oraz BSS. W związku z tym konieczne jest aktywowanie obiegówki od tygodnia do dwóch przed obroną.

  Uwaga! Cała praca powinna być zapisana w jednym pliku. Strona tytułowa, strona z oświadczeniami oraz strona ze streszczeniem, słowami kluczowymi i tematem w języku ang. są nierozłączną częścią pracy (numery tych stron to 1, 2 oraz 3 – tworząc spis treści, należy uwzględnić przesunięcie numeracji całej pracy o te trzy strony).
  Kody wg programu Socrates-Erasmus:

  • Kierunek filologia, specjalność: filologia nowogrecka: kod 09 100
  • kierunek: kulturoznawstwo, specjalność: cywilizacja śródziemnomorska: kod 14 700
 3. Po złożeniu pracy w Sekcji Toku Studiów student wprowadza do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) streszczenie, słowa kluczowe, tytuł pracy w języku angielskim oraz ładuje plik z pracą w formacje PDF (maks. 25 MB). APD krok po kroku
  • krok 1. Zaloguj się w APD https://apd.uw.edu.pl/ (login to PESEL, hasło to samo, co przy rejestracji na zajęcia) – ukaże się indywidualna strona studenta z wyszczególnionymi zadaniami (tabela MOJE ZADANIA). Uwaga, zadania studenta zostaną wygenerowane w APD do trzech dni roboczych od czasu złożenia pracy w sekcji.
  • krok 2. Kliknij na temat swojej pracy dyplomowej – ukaże się strona „Szczegóły dyplomu”. Widoczne będą trzy okna z możliwością edycji, w których należy wprowadzić odpowiednio: temat pracy w języku angielskim, streszczenie i słowa kluczowe, a następnie wybrać opcję „Zapisz”. Uwaga! Przy wypełnianiu poszczególnych pól edycji należy szczególnie uważać przy wklejaniu gotowego tekstu z innego edytora, np. MS Word, ponieważ system nie czyta w ten sposób wprowadzonych znaków specjalnych, np.: [‚][„][„][-]. W efekcie tego, po zapisaniu zmian, we wspomnianych miejscach widnieją niezrozumiałe ciągi cyfr, mimo ich poprawnego wyświetlania przed zapisaniem. Aby tego uniknąć, należy wypełniać pola edycji bezpośrednio z klawiatury lub przynajmniej, po wklejeniu gotowego tekstu, zastąpić wszystkie znaki specjalne odpowiednikami bezpośrednio z klawiatury (mimo ich pozornego poprawnego wyświetlenia).
  • krok 3. Przygotuj plik z pracą wg następujących wymagań:
   format pliku PDF (przykładowy darmowy program do konwertowania plików tekstowych na PDF do ściągnięcia tej strony)
   nazwa pliku wg schematu:

   • magisterium na kulturoznawstwie: 3700-MGR-CS-indywidualny nr PESEL studenta
   • licencjat na kulturoznawstwie: 3700-LIC-CS-indywidualny nr PESEL studenta
   • licencjat na filologii nowogreckiej: 3700-LIC-FN-indywidualny nr PESEL studenta

   Nazwa musi być zapisana dużymi literami, nie może zawierać żadnych odstępów ani polskich znaków, ma mieć rozszerzenie .pdf zapisane małymi literami.
   Przykład: 3700-MGR-CS-83092500036.pdf Ze względu na ochronę danych osobowych, numer PESEL znajdujący się w nazwie pliku zostanie automatycznie zastąpiony numerem indentyfikacyjnym. Nastąpi to w momencie przesłania pracy do APD.
   Uwaga! Cała praca powinna być zapisana w jednym pliku. Strona tytułowa, strona z oświadczeniami oraz strona ze streszczeniem, słowami kluczowymi i tematem w języku ang. są nierozłączną częścią pracy (numery tych stron to 1, 2 oraz 3 – tworząc spis treści, należy uwzględnić przesunięcie numeracji całej pracy o te trzy strony).

  • krok 4. Po zapisaniu zmian w „Szczegółach dyplomu” należy załadować plik z pracą. W tym celu wybierz przycisk „Przeglądaj”, który pozwoli wskazać uprzednio zapisany na twoim komputerze plik z pracą, a następnie naciśnij przycisk „Wyślij”.
  • krok 5. Po przesłaniu pliku do APD, wybierz opcję „Wysłano wszystkie pliki”. Spowoduje to przekazanie pracy na stronę ADP promotora.
   Pamiętaj! Poinformuj o tym promotora, aby ten zatwierdził wprowadzone zmiany i zarchiwizował pracę.
  • krok 6. Skontroluj, czy promotor zatwierdził pracę w APD. W przypadku przesłania pracy do poprawki na twoim koncie APD ponownie ukaże się zadanie: „Wprowadź szczegóły pracy”. Należy wtedy wprowadzić uzgodnione z promotorem korekty, powtarzając kroki od 1 do 5.
   Najpóźniej trzy tygodnie przed egzaminem dyplomowym należy złożyć dokumenty wymagane do przygotowania dyplomu:

   • 4 zdjęcia do dyplomu (wymiary 4,5cm x 6,5cm) – wersja angielska, OPŁATA ZA WERSJĘ POLSKĄ – 60 ZŁ
   • 5 zdjęć do dyplomu (wymiary 4,5cm x 6,5cm) – wersja polska, OPŁATA ZA WERSJĘ POLSKĄ I ANGIELSKĄ – 100 ZŁ

Uwaga,

Studenci ostatniego roku studiów, którzy chcą przystąpić do egzaminu dyplomowego między 1 a 15 lipca są zobowiązani złożyć komplet dokumentów do 21 czerwca.

Studenci ostatniego roku studiów, którzy chcą przystąpić do egzaminu dyplomowego między 16 a 31 lipca są zobowiązani złożyć komplet dokumentów do 28 czerwca.

Studenci ostatniego roku studiów, którzy chcą przystąpić do egzaminu dyplomowego przed egzaminem na studia drugiego stopnia (egzamin ma miejsce około 10 września) są zobowiązani złożyć komplet dokumentów do 15 lipca.

Studenci, którzy złożą dokumenty po 15 lipca a także na początku września termin obrony będą mieli wyznaczony już po egzaminie na studia drugiego stopnia.

Studenci, którzy złożą komplet dokumentów do 6 września będą mieli wyznaczony termin egzaminu dyplomowego przed końcem września.

PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE WYZNACZONYCH TERMINÓW.

Wypożyczanie książek

Wyrażam zgodę na wypożyczanie książek przez studentów AL (nie więcej niż dwóch jednocześnie na okres dwóch tygodni). Wypożyczenie książki odbywa się na wniosek promotora i dotyczy wyłącznie studentów Studiów Śródziemnomorskich AL oraz Filologii Nowogreckiej AL, którzy przygotowują w danym roku akademickim pracę dyplomową.
Dziekan Wydziału „Artes Liberales”

Wysokości opłat związanych ze studiowaniem w AL

Wysokość opłat za usługi edukacyjne reguluje odpowiednie Zarządzenie Rektora UW.

Od 23 kwietnia 2018 roku sekretariat dydaktyczny filologii nowogreckiej został przeniesiony na ul. Dobrą 72.

Najnowsze wpisy FB

Wiadomość z Dziekanatu Wydziału:
Szanowni Państwo, wnioski o przyznanie STYPENDIUM MINISTRA (wygenerowane z USOSweb, wydrukowane i podpisane, oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia) należy składać w sekcji studenckiej lub doktoranckiej dziekanatu Wydziału "Artes Liberales" UW, ul. Dobra 72, w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2018 roku.
... Zobacz więcejSee Less

27/07/18  ·  

Zobacz na profilu

02/07/18  ·  

Zobacz na profilu

28/06/18  ·  

Zobacz na profilu

25/06/18  ·  

Zobacz na profilu
wordpress statistics