Start » Filologia Nowogrecka » Zespół tańców greckich

Zespół tańców greckich

Pierwszy zespół Fundakia powstał w połowie lat 90-tych w Instytucie Filologii Klasycznej UW. Składał się ze słuchaczy kursów języka greckiego i miłośników tańca ludowego. Adepci trudnej sztuki tanecznej stawiali swoje pierwsze kroki pod czujnym okiem pani profesor Małgorzaty Borowskiej. Wiedzę o greckich tańcach i sposobie ich wykonania zawzięta grupa już Pracowni Studiów Helleńskich zdobywała początkowo jedynie z książek, a potem także na letnich kursów języka nowogreckiego w Grecji. Dopiero w późniejszym okresie zaczęto organizować warsztaty i spotkania z greckimi tancerzami. Cechą charakterystyczną strojów występujących studentów były pompony (nawiązujące do greckich strojów ludowych) i od nich wzięła się nazwa zespołu (gr.φουντάκι – pompon).
Kolejnym etapem nauki tańców greckich – na Filologii Nowogreckiej w OBTA (teraz WAL) – były tygodniowe warsztaty prowadzone przez tancerza słynnego ateńskiego Teatru Tańca „Dora Stratu”, pana Janisa Karajanisa w latach 2003 i 2004, a następnie regularne spotkania taneczne z greckimi lektorami, panią Marią Lazaridu i panem Tanasisem Dimitriu.

Warsztaty tańca z Tanasisem Kalandzisem, grudzień 2014 r.

Warsztaty tańca z Tanasisem Kalandzisem, grudzień 2014 r.

W 2009 roku, dzięki inicjatywie studentów i zaangażowaniu pani dr hab. Ireny Tsermegas (adiunkta na Wydziale Geografii UW i znawczyni ludowych tańców nowogreckich) przy IBIAL został reaktywowany zespół tańców greckich. Dla podkreślenia ciągłości istnienia zespołu, przejął on nazwę od swoich poprzedników. W aktualny skład grupy Fundakia wchodzili przede wszystkim studenci WAL, lecz byli wśród nich także przedstawiciele innych wydziałów, a nawet licealiści. Miał na koncie już kilkanaście występów, a prezentację na Festynie Archeologicznym w Biskupinie w 2011 roku.

Oddzielną inicjatywa były regularlne zajęćia poświęcone tańcom greckim prowadzone przez dr hab. Irenę Tsermegas w latach 2011-2014 oraz spotkania i warsztaty z tancerzami ateńskiego Teatru  „Dora Stratu” od 2013 roku.

Plan egzaminacyjnej sesji zimowej.

Najnowsze wpisy FB

Dzisiaj mija 115 lat od odkrycia Mechanizmu z Antykithiry. Z tego okazji nawet Google wypuścił okolicznościowy Doodle! ... Zobacz więcejSee Less

17/05/17  ·  

Zobacz na profilu

Filologia Nowogrecka - Pracownia Studiów Helleńskich WAL UW udostępnił(a) zdjęcie użytkownika Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną - OBTA UW. ... Zobacz więcejSee Less

Zapraszamy na konferencję „Our Mythical Hope in Children’s and Young Adults’ Culture... The (In)efficacy of Ancient Myths in Overcoming the Hardships of Life”, która odbędzie się na Wydzia...

12/05/17  ·  

Zobacz na profilu

Najnowsze piny

wordpress statistics