Start » O Pracowni Studiów Helleńskich » „Arcydzieła Literatury Nowogreckiej”

„Arcydzieła Literatury Nowogreckiej”

o_i_iiigorgonaSeria „Arcydzieła Literatury Nowogreckiej”, której symbolem jest syrena (gorgona) o podwójnym ogonie, powstała niemal jednocześnie z otwarciem na Uniwersytecie Warszawskim w ówczesnym Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (obecnie Wydział „Artes Liberales”) pierwszych w dziejach polskich wyższych uczelni studiów nowogreckich. Chodziło o to, żeby z jednej strony stworzyć dla neogrecystyki korpus starannie wybranych najważniejszych pomników języka i literatury nowogreckiej w przekładach polskich z obszernymi wstępami i komentarzami, z drugiej zaś zapoznać z dorobkiem wybitnych twórców greckich doby nowożytnej – przekładanych i czytanych na świecie, a nieznanych zupełnie w Polsce – odbiorców polskich. Książki tej serii budują zatem zaplecze młodej polskiej neogrecystyki i zarazem przynajmniej w pewnym stopniu wypełniają bolesną lukę na rynku czytelniczym.

o_iv_vo_viW serii publikowanej przez Wydawnictwo DiG ukazało się dotąd 10 tomów. Zawierają one: obszerne antologie twórczości ludowej: nowogreckiej pieśni gminnej (t. II) oraz baśni, bajek i bajd ludu greckiego (t. IV–V), wybrane utwory okresu renesansu na Krecie (t. I), przykłady twórczości wielkich poetów tzw. Szkoły Jońskiej Andreasa Kalwosa i Dionizjosa Solomosa (t. III), wybór korespondencji oraz powieść (w odcinkach!) naocznego świadka rewolucji francuskiej, uczonego przedstawiciela oświecenia greckiego i reformatora języka Adamandiosa Koraisa (t. VI i VII), barwne pamiętniki Makrijanisa, uczestnika wielkiego powstania Greków przeciwko Turkom (t. VIII) oraz dwa tomy (IX i X) opowiadań prozaika greckiego przełomu wieków XIX i XX – Aleksandra Papadiamandisa, „greckiego Dostojewskiego”, jak lubią nazywać go krytycy.

o_viio_viiiPrzygotowywane są kolejne tomy serii. Będą wśród nich tłumaczenia greckiej noweli końca XIX wieku, w tym sławnej „Morderczyni” Aleksandra Papadiamandisa (w samodzielnym przekładzie absolwentki filologii nowogreckiej!) oraz pomnik dialektu cypryjskiego – cypryjska kronika Leoncjusza Machierasa z XV wieku. Opracowywane są też eseje i opowiadania Emanuila Roidisa, skandalizującego pisarza ateńskiego z drugiej połowy XIX wieku, znanego w Polsce jako autora książki Papieżyca Joanna.

Wyjątkowość serii polega na tym, że powstaje ona przy walnej współpracy studentów: filologii nowogreckiej (studia I stopnia) oraz cywilizacji śródziemnomorskiej (studia II stopnia). p1028Dla wszystkich pierwsze próby przekładu tekstu literackiego, w tym także poetyckiego, są zarazem ćwiczeniem warsztatowym, jak i przygodą, dla niektórych początkiem własnej samodzielnej pracy tłumacza. Coraz liczniejsze grono absolwentów, którzy biorą udział w pracy nad kolejnymi tomami serii, utrzymuje dzięki temu stałe kontakty z Pracownią Studiów Helleńskich, uczestniczy w innych naszych przedsięwzięciach i współtworzy filhelleńskie środowisko, biorąc udział w realizowanych na wydziale programach badawczych.

Plan egzaminacyjnej sesji zimowej.

Najnowsze wpisy FB

Dzisiaj mija 115 lat od odkrycia Mechanizmu z Antykithiry. Z tego okazji nawet Google wypuścił okolicznościowy Doodle! ... Zobacz więcejSee Less

17/05/17  ·  

Zobacz na profilu

Filologia Nowogrecka - Pracownia Studiów Helleńskich WAL UW udostępnił(a) zdjęcie użytkownika Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną - OBTA UW. ... Zobacz więcejSee Less

Zapraszamy na konferencję „Our Mythical Hope in Children’s and Young Adults’ Culture... The (In)efficacy of Ancient Myths in Overcoming the Hardships of Life”, która odbędzie się na Wydzia...

12/05/17  ·  

Zobacz na profilu

Najnowsze piny

wordpress statistics