Ilustrowana kronika PSH - część II


Wstęp i dydaktyka | Działalność naukowa | Biblioteka | Działalność popularyzatorska
Powrót na stronę PSH

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Niektóre z programów naukowych, w których Pracownia brała lub bierze udział:

Posumowaniem programu European Network of Research and Documentation of Ancient Greek Drama była publikacja "Orchesis".

Ważnym osiągnięciem Pracowni jest seria Arcydzieła Literatury Nowogreckiej, pod redakcją prof. Małgorzaty Borowskiej. Poniżej zestawienie zawartości pierwszych 5 tomów:

Tom I: Bergadis, Utrudzony (przekł. Paweł Majewski); Anonim, Piękna pastereczka (przekł. Monika Mikuła); Witsendzos Kornaros, Ofiara Abrahama (przekł. Karol Pacan), W-wa 2004.

Tom II: Gminna pieśń Greków. Antologia (wybór, przekład, wstęp i komentarz Małgorzata Borowska), W-wa 2004.

Tom III: Andreas Kalwos, Ody (przekł. Małgorzata Borowska oraz pracownicy i studenci PSH); Dionizjos Solomos, Kobieta z Zakintos, (przekł. Monika Mikuła), W-wa 2004.

Tom IV: Bajki, baśnie i bajdy ludu greckiego. Antologia. Część I (wybrała, przełożyła, wstępem i notami opatrzyła Małgorzata Borowska), W-wa 2006.

Tom V: Bajki, baśnie i bajdy ludu greckiego. Antologia. Część II (przekład Małgorzata Borowska oraz studenci PSH, redakcja i noty Małgorzata Borowska), W-wa 2006.

Część publikacji PSH.

 

Wśród innych publikacji Pracowni warto wyróżnić:

Barbarjorgos.
Podręcznikowi towarzyszą kasety (lub CD) z nagraniami wszystkich tekstów.
W nagraniach wzięli udział studenci Wydziału Teatralnego Uniwersytetu Ateńskiego, którzy uczestniczyli w seminarium prof. Małgorzaty Borowskiej.

Plany wydawnicze:

Konferencje naukowe:

Uniwersytet Masaryka w Brnie, kwiecień 2003

Pracownicy i doktoranci PSH uczestniczyli w licznych konferencjach, m.in. w Patrze, Pradze, Brnie, Katowicach, Gnieźnie i wielu konferencjach warszawskich (organizowanych przez OBTA-MSH i AAL).

Pracownia współorganizowała konferencje "Antyk i tradycja klasyczna: perspektywa grecka" w lutym 2006 roku oraz "Wyspiański, Kazantzakis i modernistyczne wizje Antyku" w listopadzie 2007 roku.

Konferencja "Wyspiański, Kazantzakis i modernistyczne wizje Antyku"

Plany naukowe:

Następna część >>>