Ilustrowana kronika PSH - część III


Wstęp i dydaktyka | Działalność naukowa | Biblioteka | Działalność popularyzatorska
Powrót na stronę PSH

BIBLIOTEKA PSH

Zawartość Biblioteki to:

Fragment Biblioteki (nie tylko książki!).
Przyrost liczby książek.
Dynamika przyrostu biblioteki.
Fragment kolekcji kart telefonicznych

Bibliotece towarzyszy katalog internetowy "Archimedes", który pozwala przeszukiwać zbiory według tytułu, autora i sygnatury. Jego częścią jest rozbudowany katalog tematyczny.

W planie "Archimedes" zawierać będzie też katalog zawartości czasopism, multimediów i filmów.

"Archimedesa" można znaleźć na tej stronie.

Następna część >>>