Start » Wybrane publikacje pracowników PSH

Wybrane publikacje pracowników PSH

prof. Małgorzata Borowska

dr Przemysław Kordos

dr Konrad Kuczara

dr Jacek Raszewski

dr Ewa Janion


 

prof. Małgorzata Borowska

 • 1979
  ArtykułySpór o Alkibiadesa w tragedii eurypidejskiej („Błagalnice”, „Helena”, Fenicjanki”), „Przegląd historyczny” LXX z. 2 (1979), s. 239–252.
 • 1980
  ArtykułyErynie Ajschylosa i synesis Eurypidesa, „Meander” z. 10 (1980), s. 413–420.
 • 1983
  Przekłady (wraz z K. Holzman) fragmentów dzieł autorów greckich oraz inskrypcji w: A. Mączakowa, Wybór źródeł do dziejów starożytnej Grecji i Hellenizmu, wyd. UW, Warszawa 1983, s. 301.
 • 1986
  RecenzjeWielka literatura małego narodu (N. Chadzinikolau, Literatura nowogrecka 1453–1983), „Nowe Książki” 10 (1986), s. 39–42.
 • 1987
  Artykuły:

  • Διγλωσσία – spór o język grecki, „Meander” z. 1 (1987), s. 19–26.
  • Mit o wojnie trojańskiej w „Trojankach” Eurypidesa i Seneki, „Meander” z. 6 (1987), s. 294–302.
 • 1988
  Sprawozdania: LXXXII Sprawozdanie z działalności PTF za okres od 20 IX 1985 do 10 IX 1986, „EOS” LXXVI (1988), s.189–196.
 • 1989
  • KsiążkiLe théâtre politique d’ Euripide. Problèmes choisis, wyd. UW, Warszawa 1989 (s. 200) – monografia. Rec. M.-Ch. Leclerc, Euripide témoin de son temps, „Dialogues d’histoire ancienne” 18 (1992), s. 300–301.
  • ArtykułyLes intellectuels dans le miroir déformant de la Comédie Moyenne, „Index”. „Quaterni camerti di studi romanistici” 17 (1989), s. 131–137.
 • 1991
  KsiążkiIntensywny kurs języka nowogreckiego, PWN, Warszawa 1991 (s. 303) – podręcznik akademicki.
 • 1992
  Artykuły:

  • Z dziejów greckiego dramatu poklasycznego, “Studia i materiały archeologiczne” 9 (1992), s. 7–17.
  • Styl i język listów Andrzeja Dudycza (korespondencja z cesarzem Maksymilianem II z lat 1568–1573) [w:] Listowne Polaków rozmowy, pr. zb. pod redakcją J. Axera i J. Mańkowskiego, Warszawa 1992, s. 73–83.
 • 1994
  (współpraca) Espanoles y polacos en la Corte de Carlos V. Cartas del embahador Juan Dantisco, wyd. Alianza Editorial, Madrid 1994 (praca zespołowa pod red. A. Fontana i J. Axera) – członek zespołu opracowującego antologię listów Dantyszka).
 • 1995
  • Książki:
   ΟΙΚΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. Z dziejów dramatis personae rodzinnej komedii greckiej następców Arystofanesa, ISBN 83-904104-0-0, Warszawa 1995, s. 173 – monografia.
   (współredakcja) Andreas Dudithius Epistulae pars II 1568–1573, Budapest 1995 – współredakcja wraz z M. Szymańskim całości i przygotowanie części listów.
  • ArtykułyGrecki smak tureckiej kawy, „Poznaj świat” 6 (1995), s. 20–21 – popularyzacja.
  • RecenzjeKawafis Kubiaka, czyli pochwała niemożliwości, „Nowe Książki” 10 (1995), s. 318–337.
  • Inne: Przekład (wspólnie z K. Holzman) traktatu Pseudo-Ksenofonta Ustrój polityczny Aten w: Wybór źródeł do historii starożytnej, pod redakcją A. Chankowskiego, wyd. I UW, Warszawa 1995, s. 36–46.
 • 1996
  • KsiążkiΜΟΡΜΟΛΥΚΗ. Książka do nauki języka starogreckiego, wyd. Wiedza Powszechna/OBTA (ISBN 83-214-1106-1), Warszawa 1996 (s. 482) – podręcznik akademicki. Rec. M. Grzesiowski, Nowy podręcznik do nauki języka greckiego, „Meander” 3 (1997), s.293–295. III Nagroda Na najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej na III Wrocławskich Targach Książki Naukowej (19 III 1997). Wyróżnienie Wyd. Wiedza Powszechna i OBTA UW przez Jury konkursu na Najlepszą Książkę Akademicką na IV Krajowych Targach Książki Akademickiej ATENA 97(5 XI 1997). Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej (1997).
  • ArtykułyZagadka Dijenisa Akritasa – Escorial czy Grottaferrata? – dwie wersje eposu bizantyńskiego, „Mówią Wieki” 9 (1996) (s. 2–8).
 • 1997
  • Książki(redakcja naukowa) Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans, wyd. DiG, Warszawa 1997 (s. 247).
  • Artykuły:
   Bousculer les conventions. Quelques examples de la technique dramatique de Ménandre [w:] Scaenica Saravi-Varsoviensia. Beitrage zum antiken Theater und zu seinem Nachleben, wyd. DiG, Warszawa 1997 (s. 101–109).
   Z dziejów najstarszego uniwersalnego języka Europy, „HEKSIS” 4 (1997), 13 (s. 76–85).
   Wnętrze domu na otwartej scenie teatru Dionizosa [w:] Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans, wyd. DiG, Warszawa 1997 (s. 13–23).
 • 1998
  Książki: Dijenis Akritas. Opowieść z kresów bizantyńskich, przełożyła i opracowała M. Borowska, wyd. DiG/OBTA, Warszawa 1998 (s. 254) – przekład/edycja źródłowa. Rec. H. Cichocka, Narodowy epos bizantyński, „Nowe książki” z. 4 (1999), s. 20.
 • 1999
  • SprawozdanieM. Borowska, J. Mańkowski, Zarys dziejów Koła Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego 1920–1995 [w:] Antiquorum non immemores… Polskie Towarzystwo Filologiczne 1893–1993, wyd. PTF/OBTA Warszawa-Wrocław 1999 (s. 198–215) – współautorstwo.
  • Hasła10 biogramów [w:] Antiquorum non immemores…
 • 2000
  KsiążkiΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ. Książka do nauki języka nowogreckiego, wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 2000 (ISBN 83-214-1309-9, 978-83-214-1309-9), s. 480 – podręcznik akademicki.
 • 2001
  • Książki(redakcja naukowa) Oktawia. Dramat z czasów Nerona. Przekład studentów pod redakcją, ze wstępem i notami M. Borowskiej. Wyd. Unia Wyd. „Verum” (seria „Libri Mundi”) (ISBN 83-85921-85-0), Warszawa 2001 (s.110) – przekład/edycja źródłowa.
  • ArtykułyThe Killer of Argus (Odysseus in the play by Nikos Kazantzakis), „Eos” LXXXVIII 2001 (s. 315–325).
  • 2002
   HasłaEncyklopedia kultury bizantyńskiej pod red. O. Jurewicza, Warszawa, wyd. UW, 2002 – 41 haseł.
 • 2003
  • Książki:
   Poliajnos: Podstępy wojenne (księgi I-VIII). Ze starogreckiego przełożyła, wstępem, komentarzem i indeksami opatrzyła M. Borowska (seria „Biblioteka Antyczna” wyd. Prószyński i Ska), Warszawa 2003 (s. 445) – przekład/edycja źródłowa. Rec. S. Stabryła: Strategemata, „Nowe Książki” 8 (2004). Nagroda „Literatury na Świecie” za najlepszy przekład prozą w roku 2004.
   (współredakcja naukowa) 
   Orchesis. Texts on ancient Greek dance, edited by A. Lazou, A. Raftis, M. Borowska, Athens 2003.
  • Artykuły:
   Ancient Greek dance in Poland. A reconnaissance, [w:] Orchesis. Texts on ancient Greek dance, edited by A. Lazou, A. Raftis, M. Borowska, Athens 2003, s. 77–117.
   Mit Hellady i mit Grecji (w greckojęzycznej twórczości Dionizjosa Solomosa i Andreasa Kalwosa) [w:] Antyk Romantyków. Model europejski i wariant polski, pod red. M. Kalinowskiej i B. Paprockiej-Podlasiak, Toruń 2003. (14)
   Tradycje neogrecystyki w Polsce i studia helleńskie w Uniwersytecie Warszawskim, „Meander” z.2, 2003 (s. 189–192) – przeglądowy.
  • HasłaEncyklopedia PWN: Literatura i sztuka. Starożytność i średniowiecze, Warszawa 2003 – 9 haseł.
 • 2004
  • Książki:
   „Arcydzieła Literatury Nowogreckiej”, t. II: Gminna pieśń Greków. Antologia. Wybrała, przełożyła, wstępem i komentarzem opatrzyła M. Borowska, wyd. DiG (ISBN tomu 83-7181-340-6), Warszawa 2004 (s. 315) – przekład/ edycja źródłowa.
   (redakcja naukowa) „Arcydzieła Literatury Nowogreckiej”, t. I: Utrudzony (przekład P. Majewski), Piękna Pastereczka (przekład M. Mikuła), Ofiara Abrahama (przekład K. Pacan), Warszawa 2004 – redakcja, wstępy i przypisy (ISBN tomu 83-7181-339-2), s. 7–41; 45–51; 71–79 – przekład/edycja źródłowa
   „Arcydzieła Literatury Nowogreckiej”, t. III: A. Kalwos Ody, D. Solomos Kobieta z Zakintos, (ISBN tomu 83-7181-341-4), Warszawa 2004 – redakcja tomu (i serii), wstępy (s. 5–29, 155–159) i przypisy, współautorstwo przekładów – przekład/edycja źródłowa.
  • Artykuły:
   Dramaty bizantyńskie Nikosa Kazandzakisa [w:] Bizancjum, prawosławie, romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, red. J. Ławski i K. Korotkich, Białystok 2004 (s. 167–181).
   Motywy antyczne w dramatach Nikosa Kazandzakisa [w:] Dramat antyczny i jego recepcja. Edd. J. Czerwińska i H. Zalewska („Collectanea Philologica” VIII), wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, ISBN 83-7171-888-8, s. 205–222.
  • Inne:
   Z Parnasu i Olimpu. Przegląd greckiej literatury współczesnej pod red. P. Krupki, ISBN 83–88746–29–4, Warszawa wyd. Heliodor 2004 – (wstęp do przekładu i przekład ballad nowogreckich, s. 32–38).
   Łacina na ławie oskarżonych, druk z okazji setnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego, ISBN OBTA 83–912525–9-0; DiG 83–7181–338–4, s. 10–17, Warszawa, wyd. DiG/OBTA, 2004.
 • 2005
  • KsiążkiKlaudiusz Elian: Opowiastki rozmaite. Listy wieśniaków. Przełożyła i wstępem poprzedziła M. Borowska (przypisy przy współpracy A. Nowak) (seria „Biblioteka Antyczna” wyd. Prószyński i Ska), Warszawa 2005 (s. 391) – przekład/edycja źródłowa.
  • Artykuły:
   Na przykład „Antygona”. Greckie przekłady Stanisława Hebanowskiego [w:] Teatry Stanisława Hebanowskiego. Odkrycia, powtórki, rewizje, red. J. Ciechowicz, W. Zawistowski. Gdańsk 2005 (s. 97–109).
   Menander i Komedia Nowa [w:] Literatura Grecji starożytnej t. I, red. H. Podbielski, Lublin 2005 (ISBN 83-7306-172-X), s. 901–930 – rozdział w monografii.
 • 2006
  Książki:
  „Arcydzieła Literatury Nowogreckiej”, t. IV: Bajki, baśnie i bajdy ludu greckiego. Antologia, część I, wybrała, przełożyła, wstępem i notami opatrzyła M. Borowska, wyd. DiG (ISBN tomu 83-7181-417-8), Warszawa 2006 (s. 518) – przekład/edycja źródłowa.
  (redakcja naukowa) „Arcydzieła Literatury Nowogreckiej”, t. V: Bajki, baśnie i bajdy ludu greckiego. Antologia, część II, przekład zbiorowy (21 studentów filologii nowogreckiej), ISBN serii 83-7181-342-2; 978-83-7181-342-9; ISBN tomu: 83-7181-418-6; 978-83-7181-418-1, wyd. DiG/OBTA, Warszawa 2006, s. 350 – redakcja i noty – przekład/ edycja źródłowa.
 • 2007
  • Książki(współredakcja) Filhellenizm w Polsce. Rekonesans, praca zbiorowa pod red. M. Borowskiej, M. Kalinowskiej, J. Ławskiego i K. Tomaszuk, wyd. UW, Warszawa 2007 (ISBN 978-83-235-0350-7), s. 336.
  • Artykuły: Korais a sprawa polska (s. 133–142) [w:] Filhellenizm polski. Rekonesans, wyd. UW Warszawa 2007.
 • 2008
  • Książki„Arcydzieła Literatury Nowogreckiej”, t. VI: A. Korais, Wybór listów, wybór, wstęp, przekład i przypisy (z udziałem studentów) oraz redakcja całości M. Borowska, wyd. DiG (ISBN serii 83-7181-342-2, 978-83-7181-342-9; tomu 978-83-7181-521-8, Warszawa 2008 (s. 552) – przekład/ edycja źródłowa.
  • Artykuły:
   Trylogia prometejska. Nikos Kazandzakis czyta Ajschylosa [w:] Ateny, Rzym, Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, red. J. Ławski, K. Korotkich, wyd. Trans Humana, ISBN 978-83-61209-17-1, Białystok 2008, s. 521–532.
   Charos-Śmierć i obraz Zaświatów w nowogreckiej pieśni gminnej [w:] Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach, red. J. Olko, wyd. DiG/IBI, ISBN DiG 978-83-7181-577-5, IBI 978-83-9234-828-3, Warszawa 2008, s. 77–86.
  • InneL. Papafilipu (Papaphilippou), Splot. Wiersze zebrane. Przekład M. Borowska, wyd. DiG, ISBN 9788371815416, Warszawa 2008.
 • 2009
  • Książki„Arcydzieła Literatury Nowogreckiej”, t. VII: A. Korais, Papatrechas, przełożyła, wstępem, przypisami i indeksami opatrzyła M. Borowska, wyd. DiG (ISBN serii 83-7181-417-8; 978-83-7181-342-9; tomu 978-83-7181-629-1), Warszawa 2009 (s. 245) – przekład/edycja źródłowa.
  • ArtykułyPrzestrzeń i czas w dramacie greckim [w:] Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych. Temporis categoriae ac munera ab antiquis auctoribus expressa, red. J. Czerwińska, I, Kaczor, M. Koźluk, A. Lenartowicz, J. Rybowska, ISBN978-83-7525-359-7, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 53–65.
 • 2010
  • Książki„Arcydzieła Literatury Nowogreckiej”, t. VIII: J. Makrijanis, Topornym piórem. Pamiętniki z powstania greckiego i pierwszych lat wolności, przełożyła, wstępem, przypisami i indeksami opatrzyła M. Borowska, wyd. DiG (ISBN serii 83-7181-342-2, 978-83-7181-342-9; tomu 978-83-7181-691-8), Warszawa 2010 (s. 794) – przekład/edycja źródłowa.
  • InneZamiast tez do dyskusji na temat: Po co ludziom krasnoludki?, czyli jak się Mizomit z Filomitem spierali… [w:] Debaty IBI AL, t. II, ISBN 978-83-929244-4-9, Warszawa 2010, s. 92–96.
 • 2011
  • Artykuły:
   Odrodzenie tragedii greckiej – „Erofila” Chortatsisa [w:] Starożytny dramat. Teoria. Praktyka. Recepcja (Księga pamiątkowa ku czci prof. prof. R.R. Chodkowskiego i H. Podbielskiego), red. K. Narecki, wyd. KUL, Lublin 2011, s. 159–171.
   The Docile Donkey and the Sobbing Seal. Animals in the Stories of Alexandros Papadiamantis [w:] Birthday Beasts’ Book. Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer, red.: K. Marciniak, wyd. Wilczyska,Warszawa 2011, ISBN 978-83-928972-9-3, s. 19–29.
   Ogrody Charosa. Ogród i śmierć w wybranych utworach poezji nowogreckiej, „Prace Filologiczne” 1 (2011), s. 119–134.
  • InneNota: Dzieje i kultura nowożytnego Cypru na polskich uczelniach w: publikacji zbior. Polska-Cypr. Z kraju Szopena na wyspę Afrodyty. Relacje historyczne i kulturowe, Nikozja 2011, ISBN 978–9963-691-60-9, s. 364–367; Język: nowogrecki i polski.
 • 2012
  • Książki:
   (współredakcja naukowa) Wyspiański –Kazandzakis i modernistyczne wizje antyku. Redakcja naukowa M. Borowska, M. Kalinowska, P. Kaniecki, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa i AL UW, Warszawa 2012, ISBN AL UW 978-83-63636-08-1, s. 278.
   Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy. Praca zbiorowa pod redakcją M. Borowskiej, M. Kalinowskiej i K. Tomaszuk, wyd. UW, Warszawa 2012, ISBN 978-83-235-1056-7, s. 400.
  • Artykuły:
   Mnimuria wyspy Skiatos. Cmentarz w opowiadaniach Aleksandrosa Papadiamandisa, „Prace Filologiczne” nr 2 (5) (2012), s. 283–297.
   Kazandzakis i Herodot. Uwagi o dramacie „Melissa” [w:] Wyspiański – Kazandzakis i modernistyczne wizje antyku (zob. wyżej).
   Konstantyn Kumas [w:] Filhellenizm w Polsce, Wybrane tematy (zob. wyżej).
  • InneG. Stawridis [G. Prlicev], Armatol w: „Colloquia Humanistica” (The Continuity and Discontinuity as a Research Problem) 1 (2012), s. 243–268 – przekład poematu z nowogreckiego.
 • 2013
  • Książki:
   „Arcydzieła Literatury Nowogreckiej”, t. IX: A. Papadiamandis, Sny na różanych wybrzeżach, przełożyła, wstępem, przypisami, słownikiem i indeksem opatrzyła M. Borowska, wyd. DiG/AL UW, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7181-792-2, s. 558 – przekład/edycja źródłowa.
   (redakcja naukowa) „Arcydzieła Literatury Nowogreckiej”, t. X: A. Papadiamandis, Opowieści wyspy Skiatos, zbiorowy przekład studentów, redakcja, przypisy, słownik i indeks M. Borowska, wyd. DiG/AL UW, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7181-793-9, s. 346.
  • ArtykułyGenerała Makrijanisa relacja z powstania greckiego roku 1821, „Przegląd historyczny” CIV, zesz. 4 (2013), s. 791–807.
  • InneStudia helleńskie, s. 91–114 w: Antyk i my w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną, koncepcja i redakcja K. Marciniak, wyd. AL UW, Warszawa 2013, s. 294 – przeglądowy.
 • 2014
  • Książki:
   (współredakcja całości) Cypr – dzieje, literatura, kultura, tomy I–II, praca zbiorowa pod redakcją M. Borowskiej, K. Kordosa i D. Maliszewskiego, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64003-06-6, s. 512 + 468.
   Sparta w kulturze polskiej. Część I: Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie. Praca zbiorowa pod redakcją M. Borowskiej, M. Kalinowskiej, J. Speiny i K. Tomaszuk, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64003-11-0, s. 558.
  • ArtykułyPanorama greckojęzycznej literatury cypryjskiej w: Cypr – dzieje, literatura, kultura, zob. wyżej t. II, s. 45–170 (ok. 6 arkuszy) – ujęcie monograficzne.
 • 2015
  • Książki(koncepcja, redakcja naukowa całości oraz wstęp, przekłady i opracowania części) Eurypides, Tragedie. Tom V (fragmenty). Przekład i opracowanie zbiorowe pod redakcją i ze wstępem M. Borowskiej, ISKŚiO UWr, Wrocław 2015, ISBN 978-83-940893-3-7, s.739 – przekład/edycja źródłowa.
   (współredakcja) Sparta w kulturze polskiej. Część II: Przekroje, syntezy, konteksty. Praca zbiorowa pod redakcją M. Borowskiej, M. Kalinowskiej, D. Kaji, J. Speiny, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2015, ISBN 978-83-64003-54-7, s. 384.
  • ArtykułyLeonidas i Temistokles, czyli Sparta i Ateny w greckiej tragedii historycznej XIX wieku. Przegląd utworów, s. 77–117, w: Sparta w kulturze polskiej (zob. wyżej).
  • Inne:
   Przekład z nowogreckiego J. Seferis, Żywy jak iskra Sydończyk w: „Literatura na świecie. Kawafis” nr 5–6 (2015), s. 298–303.
   Przekład (wraz z K. Holzman) fragmentów dzieł autorów greckich i rzymskich w: J. Kolendo, T. Płóciennik, Vistula amne discreta. Greckie i łacińskie źródła do najdawniejszych dziejów ziem Polski, wyd. Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW, 2015.
 • oraz przez wiele lat: Hasła przeglądowe i szczegółowe z literatury, historii i kultury Grecji Nowożytnej oraz biogramy do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN – ok. 120.

dr Przemysław Kordos

Artykuły i książki

 • The Shadow of Diglossia. Modern Greek Language Condition at the Turn of Centuries, „EOS” LXXXIX (2002), s. 137-143.
 • Turning the Blind Eye. Secret Life of Foreign Words in Modern Greek, „EOS” XCII (2005), s. 121-132.
 • Przejazdem w Grecji. Polscy podróżnicy w Grecji w XIX i XX wieku, w: Filhellenizm polski. Rekonesans, red. M. Borowska, M. Kalinowska, J. Ławski, K. Tomaszuk, WUW Warszawa 2007, s. 309-315.
 • Dwudziestowieczna Grecja oczami polskich podróżników, DiG Warszawa 2009.
 • Emmanouil Roidis’ Stories about Animals, w: Birthday Beasts’ Book, red. K. Marciniak i in., Warszawa 2011, s. 133-140.
 • Grecja w kryzysie. „Podróżując po Grecji” Nikosa Kazandzakisa, w: Wyspiański, Kazandzakis i modernistyczne wizje antyku, s. 173-184, Sublupa, Warszawa, 2012.
 • Radziwiłł i Sękowski na wodach Archipelagu, w: Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy, WUW, Warszawa 2012, s. 186-199.
 • Powstanie greckie jako maska dla wydarzeń powstania styczniowego w powieści Kazimierza Gregorowicza,” Karaiskakis. Obrazek historyczny z epoki Powstania Greckiego 1819″, w: Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy, WUW, Warszawa 2012, s. 269-276.
 • Patrick Leigh Fermor’s Helleno-Romaic Dilemma, „Colloquia Humanistica” 1 (2012), s. 135-144.
 • Grecy udomawiają Greków, “Stan Rzeczy”, 3 (2012), s. 116-136.
 • Na Pierwszym Cmentarzu Miejskim w Atenach, “Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, 2(5) (2012), s. 83-98.
 • Cypr w relacjach polskich podróżników od XVI do XX wieku, w: Polska – Cypr. Z kraju Szopena na wyspę Afrodyty. Relacje historyczne i kulturowe, Nikozja 2011, s. 48-80.
 • Polska bibliografia książek poświęconych Cyprowi, w: Polska – Cypr. Z kraju Szopena na wyspę Afrodyty. Relacje historyczne i kulturowe, Nikozja 2011, s. 288-296.
 • Geografia, klimat i przyroda Cypru, w: Cypr: dzieje, literatura, kultura, t. I, red. Małgorzata Borowska, Dariusz Maliszewski, Przemysław Kordos, Warszawa 2014, s. 14-30.
 • Polscy podróżnicy na Cyprze i o Cyprze, w: Cypr: dzieje, literatura, kultura, t. I,
  Małgorzata Borowska, Dariusz Maliszewski, Przemysław Kordos, Warszawa 2014, s. 375-390.
 • Współczesne społeczeństwo cypryjskie, w: Cypr: dzieje, literatura, kultura, t. II, Małgorzata Borowska, Dariusz Maliszewski, Przemysław Kordos, Warszawa 2014, s. 259-282.
 • O cypryjskiej kulturze ludowej, w: Cypr: dzieje, literatura, kultura, t. II, red. Małgorzata Borowska, Dariusz Maliszewski, Przemysław Kordos, Warszawa 2014, 333-352.
 • Głupie, złe i brzydkie. Kalikandzari – greckie antykrasnoludki, w: Ludzie i krasnoludki, powinowactwa z wyboru, red. Tadeusz Budrewicz, Joanna Majchrzyk, Warszawa 2014, s. 65-72.
 • Polscy podróżnicy w Sparcie (wraz z Alicją Kordos), w: Sparta w kulturze polskiej. Część I: Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie, red. Małgorzata Borowska, Maria Kalinowska, Jerzy Speina, Katarzyna Tomaszuk, Warszawa 2014, s. 357-382.
 • Object in traditional Greek dance: a methodological adventure, „Proceedings of the 40th CID Dance Congress in Athens”, tekst dostępny online: http://cid-portal.org/cdr/athens2015/cloud/Congress_Projects_of_Participants/Mr.%20Przemek%20Kordos_POLAND/.

Redakcja:
Grecja kontynentalna i Wyspy Jońskie, przewodnik Hachette/Globtrotter (Warszawa 2008), Alkis Raftis, Świat tańca greckiego (Warszawa 2013), Birthday Beasts’ Book (wraz z K. Marciniak i in., 2011), Cypr: dzieje, literatura, kultura (2 tomy, Warszawa 2014, wraz z M. Borowską i D. Maliszewskim).

Tłumaczenia:
Rozmówki grecko-polskie Bertlitza (Warszawa 2008), list Adamandiosa Koraisa w: „Arcydzieła literatury nowogreckiej”, t. VI, Warszawa 2008, esej Takisa Teodoropulosa w zbiorze Odessa transfer, Wołowiec 2009; opowiadanie Wielkanocny psałta w: „Arcydzieła literatury nowogreckiej”, t. X, Warszawa 2013; przewodnik po nowogrecku dla zwiedzających Państwowe Muzeum w Auschwitz-Birkenau; współpraca przy numerze “Literatury na Świecie” (5/6, 2015) poświęconym K. Kawafisowi: tłum. fragmentu Dziennika J. Seferisa, tekstów J. Psicharisa, D.T. Tangopulosa, P. Wlastosa.

dr Konrad Kuczara

 • Działalność Joachima V na rzecz poprawy materialnej i duchowej Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej, ,,Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze stolicą Apostolską i Ukrainą”, red. M.R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2012, s. 685-692.
 • Życie i działalność Petrosa Arkudiosa (1562/63–1633), ,, Nuncjatura Apostolska w Rzeczypospolitej”, red. T. Chynczewska-Hennel, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2012, s. 209-221.
 • Восточнославянские концепции «Нового Иерусалима» как сакрального пограничия Европы и Азии, ,,Debaty Artes Liberales”, T. VII: Пограничья Евро-Азия, Научный Ред. 3. Морохоева, Warszawa 2013, s. 73-88.
 • Kościół prawosławny na Cyprze, w: Cypr – dzieje, literatura, kultura, t. II, pod red. Małgorzaty Borowskiej, Przemysława Kordosa i Dariusza Maliszewskiego, Warszawa 2014, s. 319-332.
 • Rumuński Kościół Greckokatolicki wobec Cerkwi prawosławnej w monarchii Habsburgów i w niepodległej Rumunii, ,,Słowiańska mozaika kultur wobec historii (nie)tolerancji i waśni religijnych” (Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne), t. 9, red. D. Gil, M. Kuczyńska, Kraków 2014, s. 191-204.
 • Grecy w Kościołach wschodnich w Rzeczypospolitej (1585–1621), Poznań 2012 (monografia).

dr Jacek Raszewski

 • George Gemistos Plethon and the crisis of Modern Greek identity [in:] Jozef Matula, Paul Richard Blum [ed.], “Georgios Gemistos Plethon: The Byzantine and the Latin Renaissance”, Olomouc 2014, ss. 433-456
 • Sparta w propagandzie reżimu Metaksasa (1936-1941), z Kają Dybowską, “Sparta w kulturze polskiej” Część I: Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie, Warszawa 2014, ss. 451-478
 • Cypr bizantyński w: Małgorzata Borowska, Przemysław Kordos, Dariusz Maliszewski [ed.] „Cypr. Dzieje literatura kultura”, Warszawa 2014, ss. 227-242
 • Gemistos Plethon a renesans, w: “Bizancjum i Renesansy”, Warszawa 2012, ss. 241-255
 • Review of the conference entitled “An Image of Russia in Balkans” organized by the Institute for Interdisciplinary Studies “Artes Liberales” and Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Europeen (AIESEE) [in:] “Sprawy Narodowościowe” 40 (2012), ss. 219-221
 • Polacy i Powstanie Greckie. Rekonesans w: „Filhellenizm w Polsce. Rekonesans.”, Warszawa 2008; ss. 144-151
 • Greckie Powstanie Narodowe w twórczości Andreasa Kalwosa. „Arcydzieła literatury nowogreckiej”, Warszawa 2004; ss. 137-152, ss. 137-152
 • Nikos Kazantzaki – ecrivain inconnu en Pologne, in „Le Regard Cretois” 26 (2002); ss. 41-47
 • The Image of the British Empire in Ottonian (1835-1862). „AIESEE revue” 40-44 (2010-2014), ss. 447- 458
 • George Gemistos Plethon and the crisis of Modern Greek identity, [red.] Jozef Matula, [w:] Paul Richard Blum, „Georgios Gemistos Plethon. The Byzantine and the Latin Renaissance”, Olomouc 2014, ss. 433–456
 • Organizacja wojskowa Peloponezu według Jerzego Gemistosa Plethona, „Vox Patrum”, 35 (2015), ss. 445-457

dr Ewa Janion

 • Imaging Suli. Interactions between Philhellenic Ideas & Greek Identity Discourse, Frankfurt am Main 2015.
 • Imagine there’s no Greece (in EU). The image of Greeks in a perspective of longue durée, w: Imagine there were no humanities: transcisciplinary perspectives, red. I. Ackermann et al., Warszawa 2015, s. 91-98.
 • z Ludmiłą Janion, „Falanga zdrowych mężczyzn reprezentuje normatywne społeczeństwo”? Ideał spartański i współczesne wizje Sparty z perspektywy badań nad męskością, w: Sparta w kulturze polskiej, cz. II., red. M. Borowska et al., Warszawa 2015, s. 339-362.
 • Sparta w relacjach podróżników do Suli i historyków Suli w XIX wieku, w: Sparta w kulturze polskiej. Część I: Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie, red. M. Borowska, M. Kalinowska, J. Speina, K. Tomaszuk, Warszawa 2014, s. 73-92.
 • Wizerunek Greczynki we włoskiej sztuce filhelleńskiej w kontekście kultury europejskiej połowy XIX wieku, w: Interdyscyplinarność: podróż szlakiem kultur, red. A. Gotchold, Warszawa 2013, s. 37-59.
 • Zniszczenie Psar w greckiej i polskiej literaturze XIX wieku, w: Filhellenizm w Polsce – wybrane tematy, red. M. Borowska, M. Kalinowska, K. Tomaszuk, Warszawa 2012, s. 94-102.
 • Polemika Józefa Dunin Borkowskiego z Aleksandrem Chodźką na temat przekładów pieśni nowogreckich, w: Filhellenizm w Polsce – wybrane tematy, red. M. Borowska, M. Kalinowska, K. Tomaszuk, Warszawa 2012, s. 336-342.

Plan egzaminacyjnej sesji zimowej.

Najnowsze wpisy FB

Dzisiaj mija 115 lat od odkrycia Mechanizmu z Antykithiry. Z tego okazji nawet Google wypuścił okolicznościowy Doodle! ... Zobacz więcejSee Less

17/05/17  ·  

Zobacz na profilu

Filologia Nowogrecka - Pracownia Studiów Helleńskich WAL UW udostępnił(a) zdjęcie użytkownika Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną - OBTA UW. ... Zobacz więcejSee Less

Zapraszamy na konferencję „Our Mythical Hope in Children’s and Young Adults’ Culture... The (In)efficacy of Ancient Myths in Overcoming the Hardships of Life”, która odbędzie się na Wydzia...

12/05/17  ·  

Zobacz na profilu

Najnowsze piny

wordpress statistics